SIA „ABC Solutions”

Kaķu iela 4-41
Rīga, LV-1073

Tālrunis: +371 29282878
E-pasts:
Twitter: http://twitter.com/abcsolutionslv

Reģistrācijas dati
Vienotais reģistrācijas numurs: 40103182720
PVN maksātāja numurs: LV40103182720

Norēķinu rekvizīti
A/S SEB banka
IBAN konta nr.: LV07 UNLA 0050 0126 4060 1
Bankas kods: UNLALV2X